وقتی هکر ها به مدل خودشان به راهپیمایی روز قدس می روند.

1018تجربه سالهای گذشته در مورد روز قدس نشان می دهد که هکر های آزادی خواه فارغ از اینکه دینشان چیست و در چه کشور زندگی می کنند، هر ساله روز قدس را به روش خودشان برگزار می کنند. جستجویی در میان اخبار سالهای گذشته مبین همین امر است.

 سال ۲۰۱۱ شاهد هک ۱۱۴ سایت اسرائیلی بودیم، سال ۲۰۱۲ تعداد سایتهای هک شده در عملیات OpIsrael به ۶۶۳ سایت رسید. اختلال عمومی در سایتهای رسمی رژیم اشغالگر قدس در سال ۲۰۱۳ را گروه هکری quds freedom به عهده گرفت و در سال ۲۰۱۴ گروه Anonymous خبر هک شدن ۵۰۰ سایت اسرائیلی را منتشر نمود.  گروه Gaza Cyber Spirit توانست در سال گذشته حدود ۶۰۰ سایت اسرائیلی را از دسترس خارج کند. حال باید منتظر روز قدس امسال بود تا ببینیم هکرهای آزادی خواه دنیا امسال چه تعدادی از  سایتهای این رژیم متخاصم را هدف میگیرند.