نوشته های ضد اسلامی بر دیوار یک مکتب اسلامی در دانمارک

IMG11273453اسلام هراسان با اسپری رنگ، بر روی دیوار یک مکتب شبانه روزی اسلامی در دانمارک مطالب غیر اسلامی نوشته و به پنجره آن رنگ پاشیدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از cphpost.dk، چند شب پیش اسلام هراسان به اولین مکتب شبانه روزی در دانمارک به نام “مینا هیندهولم” که در نزدیکی فوجلبرگ در جنوب نیوزلند واقع است، حمله نموده و به دیوارهای آن مطالب غیراسلامی نوشته و بر پنجره های آن رنگ پاشیدند.

این واقعه باعث وحشت کارمندان و معلمان این مکتب گردیده و جامعه اسلامی از سیاستمداران دنمارکی خواسته تا از اسلام هراسی فاصله بگیرند.

احمد دنیز مدیر این مکتب این عمل را تقبیح نموده و گفت: هنگامی که یک مکتب به گونه آشکار مورد حمله قرار می گیرد و خساره مند میشود، سیاستمداران باید از اسلام هراسان فاصله بگیرند و هر نوع عمل نژاد پرستانه را محکوم نمایند.

پیتر هاسلوند، یکی از افسران پولیس می گوید: آیا این یک واقعیت است یا که مزاح هنوز نمی دانیم، اما این مسئله پیگیری می شوند تا به یک عمل افراط گرایانه تبدیل نشود. تحقیقات در این باره جریان دارد.