نه؛ لبنانی‌ها به المستقبل در لبنان

جریان‌المستقبل، به منظور همراه کردن افکار عمومی در لبنان با تجاوز عربستان به یمن؛ اقدام به نصب بنر، پارچه نوشته و عکس‌هایی از

LebanonFجریان‌المستقبل، به منظور همراه کردن افکار عمومی در لبنان با تجاوز عربستان به یمن؛ اقدام به نصب بنر، پارچه نوشته و عکس‌هایی از پادشاه عربستان بر روی دیوار شهرها و روستاها کرد اما این اقدام، با واکنش مردم مناطق مختلف با آتش‌زدن پرچم المستقبل، سعودی و تصویر ملک سلمان حتی در مناطق سنی نشین تحت مدیریات المستقبل مواجه گردیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ساکنان منطقه القبه در طرابلس علاوه بر گردآوری بنرها و عکس‌ها، در تجمع محدودی آن را نیز به آتش کشیدند.

در شهر صیدا نیز یکشنبه شب بنر چند متری پادشاه و ولیعهد عربستان که توسط دفاتر جریان المستقبل در این شهر آویخته شده بود، پاره پاره شد این بنر، نزدیک مدرسه راهبه‌ها در صیدا نصب شده بود.

گفتنی است که این واکنش افکار عمومی تبعات حیثیتی سنگینی برای المستقبل به همراه داشته است.