مهاجمین؛ یک کشیش فرانسوی را سر بریدند

hshدو مرد مسلح، شماری از شهروندان فرانسه در یک کلیسا در شمال این کشور را به گروگان گرفته و سر کشیش این کلیسا را بریدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از  شبکه خبری اسکای، ۲ فرد مسلح به چاقو، به افراد حاضر در کلیسای”سن اتین دو رووری”در شمال فرانسه حمله نموده و آنها را به گروگان گرفتند.

بعد از این حادثه، پولیس به محل رویداد رسید؛ اما گروگان گیرها،کشیش این کلیسا را سربریده و خودشان از سوی پولیس کشته شدند.

تا هنوز انگیزه و هویت گروگان گیرها مشخص نشده است.

این در حالی است که ناآرامی ها در اروپا، در این اواخر شدت یافته است.