قطع کمک های ناروی به سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان

flag-norway

کشور ناروی، یکی از بزرگترین کمک کننده گان سازمان بین المللی مهاجرت، کمک های مالی خود به این سازمان تا اطلاع ثانوی قطع کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور مهاجرین در خبرنامه ای گفته است که این رویکرد به دلیل خطر فساد آشکار و دزدی در سازمان بین المللی مهاجرت گرفته شده است.

در این خبرنامه به نقل از کرستین ویلبرگ، مسوول عمومی مهاجرت ناروی آمده است که باید برای محو فساد اقدام های جدی از سوی سازمان یادشده روی دست گرفته شود.

وی از سازمان خواسته تا اطمینان لازم به ناروی بدهد که پول های کمک شده تنها در موارد اختصاص داده شده به مصرف می رسد.

ناروی از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۵ میلادی، پنج میلیون دالر به سازمان مهاجرت بین المللی در افغانستان پول نقد کمک کرده است که بسیاری از مهاجران عودت کننده کشور نیز از این کمک ها مستفید شده اند.