عمق نژاد پرستی در اسرائیل

3726_439به گزارش کانال ۲ رژیم اسرائیل بیش نیمی از یهودیان اسرائیل، مخالف زندگی با اعراب در یکجا بوده. نسبت به زندگی با اعراب در یک ساختمان معترض اند.

در همین راستا حزب خانه یهود اخیرا اعلام کرده؛ بیماران عرب و یهودی در بیمارستان های اسرائیل اقدام به جدایی بیماران عرب و یهودی نموده اند و بررسی ها نشان می دهد ۸۵ درصد از اعراب در اسرائیل یقین دارند وضعیت فعلی بدتر شده و ابعاد عمیق نژاد پرستی علیه اعراب بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط یکی از مؤسسات اسرائیلی که در مورد بهبود همزیستی بین اعراب و یهودیان؛ ۴۷ درصد از اعراب از رفتن به مراکز خرید و مکان های تفریحی احساس خطر می کنند.

در این تحقیق مشخص شده روابط اعراب با یهودیان در اسرائیل همیشه در پایین ترین سطح ممکن بوده ولی یهودیان حاضر به پذیرش این حداقل هم نیستند.