زنی که در روز جهانی زن خودسوزی کرد

804292_384هم زمان با هشتم مارس روز جهانی زن، زنی سالخورده در رباط پایتخت مغرب خودسوزی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این زن که ظاهرا ۶۰ ساله به نظر می رسید، دو شیشه از یک ماده سریع الاشتعال را روی خود ریخت و خودش را آتش زد.

این زن که احتمال ابتلای وی به بیماری روانی در دست بررسی است، هنگام خودسوزی کلماتی به زبان می آورد که نشان می داد نزدیکان وی، اموالش را از او گرفته اند.

نیروهای پولیس و امداد اجتماعی با حضور در محل، به کمک وی شتافتند و او برای درمان به بیمارستان منتقل کردند.

Author

About Author