اسد ۲۳, ۱۳۹۹

دستگیری ۵ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر

پولیس مبارزه با مواد مخدر، ۵ تن را در پیوند با قاچاق مسکرات و مواد مخدر بازداشت و به مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم، مسکرات و مواد مخدر فرستاده است.

1001224_1382085775350962_700165686_n

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم، مسکرات و مواد مخدر، امروز (۱۰سنبله) با نشر خبرنامه ای گفته است که این افراد در پیوند به چهار قضیه قاچاق مواد مخدر در هفته روان بازداشت شده اند.

در خبرنامه آمده است که این افراد از ولایت های کابل و بغلان به شکل جداگانه با مقدار زیادی مواد مخدر و مشروبات الکولی بازداشت شده اند.

به نقل از خبرنامه، از نزد این افراد ۱۳ کیلوگرام هیروئین، ۷۹ کیلوگرام مورفین، ۲۰۹ کیلوگرام تریاک، بیش از ۶۱ کیلوگرام چرس، ۱۸۷۶ لیتر مشروبات الکولی، ۱۸۲۶۰ افغانی پول نقد، ۲ میل سلاح، ۷ سیت تلیفون همراه و ۳ عراده وسایط نقلیه بدست آمده است.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم، مسکرات و مواد مخدر می گوید که در ماه اسد سال روان، ۴۰ تن در ارتباط به ۳۰ قضیه جداگانه مسکرات و مواد مخدر از ولایات مختلف کشور بازداشت و به این مرکز فرستاده شده است.