اسد ۲۲, ۱۳۹۹

حیرت سازمان‌های صهیونیستی امریکا در قبال مخالفت سازمان ضدافتراء با اهداف صهیونیسم

20150709115710-1مورتن کلین رئیس سازمان صهیونیستی امریکا اخیرا بیانیه ای را در رابطه مخالفت سازمان ضد افتراء با اهداف صهیونیسم در قبال جنبش BDS  به شرح ذیل منتشر نموده است:

“سازمان صهیونیستی امریکا معتقد است گروه های حامی اسرائیل باید برای مبارزه با پیشروی نهضت یهود ستیز و ضد اسرائیلی طرد، محرومیت از حقوق و اعمال تحریم ها(BDS)، با یکدیگر همکاری نمایند. بنابراین، ما این بیانیه را با اندوه بسیار و به امید آنکه مجمع ضد افتراء فورا از مخالفت آشکار خود با قوانین ضد BDS دست بردارد، منتشر می سازیم.

این مجمع بارها با مخالفت و اعمال نفوذ در قوانین مورد نیاز برای مبارزه با  BDS در شهرهای مریلند، ایلینویز، نیویورک، کالیفرنیای جنوبی و احتمالا سایر شهرها به تلاش ها و قوانین فدرال ضد BDS آسیب رسانده است.

افزون بر این، این مجمع مقالاتی را منتشر و در آن ادعا کرده است که قوانین ضد BDS آزادی بیان را نقض می نمایند.

اکنون زمان مهمی است برای آنکه مجمع ضد افتراء، آشکارا از اظهارات و مواضع سابق خود در مخالفت با قوانین ضد BDS بازگردد.

لازم به ذکر است لیگ ضدافترا از سازمان‌های صهیونیستی مهم در امریکا بوده که هنوز مشخص نیست این اقدام آن به چه دلیل بوده است.

http://zoa.org/2016/06/10325419-zoa-concerned-and-perplexed-adl-lobbies-against-anti-bds-laws/