حق خواهی سودان از مصر

13f15772-cbae-47bb-9385-a6a7cfafb06fپس از اعلام دولت مصر در واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان، سودان هم از مصر خواست تا واگذاری مناطق “حلایب” و “شلاتین” با سودان داخل مذاکره شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امورخارجه سودان طی بیانیه‌ای با اشاره به توافق واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان اعلام کرد، به پیگیری‌های خود از طریق جناح های مسؤول و اتخاذ اقدامات لازم برای حمایت از “حقوق حاکمیتی سودان بر مناطق حلایب و شلاتین و سواحل اطراف آنها” ادامه خواهد داد.

در این بیانیه تأکید شده است: سودان از سال ۱۹۵۸ شکایات خود را به شورای امنیت در خصوص حق حاکمیت خود بر دو منطقه حلایب و شلاتین را ارئه کرده، و بارها بر این حق تأکید نموده است.

وزارت امورخارجه مصر نیز در واکنش به این بیانیه سودان، اعلام کرد: “حلایب و شلاتین” جزء اراضی مصر هستند و تحت حاکمیت این کشور قرار دارند، و مصر پاسخ بیشتری به بیانیه وزارت امورخارجه سودان نمی‌دهد.

اقدام دولت مصر در واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان، با اعتراض های گسترده ای در مصر روبرو شده است.