جنگ واقعی علیه تروریسم نیازمند به ائتلافی از قربانیان تروریسم است

سخنگوی امنیت ملی و کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران گفت: مبارزه جهانی با تروریسم نیازمند تشکیل ائتلافی از کشورهای

سخنگوی امنیت ملی و کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران گفت: مبارزه جهانی با تروریسم نیازمند تشکیل ائتلافی از کشورهای قربانی این پدیده ی شوم است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین کنفرانس ها مثل کنگره بین المللی ۱۷۰۰۰قربانی ترور ایران، سید حسین نقوی حسینی گفت: “با توجه به تبلیغات غرب و اتهامات عنوان شده علیه ایران که آن را به عنوان یک کشور حامی تروریسم به تصویر می کشد ،ما باید با استفاده از رسانه های داخلی و خارج کشور این پیام به را به جهانیان بدهیم که نه تنها ایران حامی تروریسم نیست، بلکه خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم در منطقه و جهان است.”

او همچنین به ۱۷۰۰۰ قربانی ترور ایران اشاره کرد و گفت، “مبارزه ایران علیه انواع تروریسم پوچی ادعاهای غرب علیه کشورمان را ثابت میکند و نشان می دهد که آنها باید خود را در قبال جنایات صورت گرفته علیه ایران مسئول بدانند.”

نقوی حسینی همچنین اشاره ای به گسترش تروریسم در سراسر جهان و منطقه کرد و گفت : کشورهای غربی استانداردهای دوگانه ای در قبال مبارزه با تروریسم اتخاذ کرده و این پدیده را به بدو بخش «تروریسم خوب” و “تروریسم بد” تقسیم کرده اند.

“از یک طرف، ایالات متحده ادعا می کند که در حال مبارزه با تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیزاست واز سوی دیگر تجهیزات نظامی را از طریق هواپیما به تروریست ها در عراق می رساند.”

پدیده شیطانی تروریسم که توسط غرب و حمایت برخی از کشورهای منطقه تقویت شده است در حال حاضر تمام جوامع حتی کشورهای غربی و صلح جهانی به طور کلی تهدید می کند. “به همین دلیل تمام کشورها خود را باید متعهد به اقدامی علیه این تهدید بدانند.”

نماینده مجلس ایران در نهایت این چنین نتیجه گیری کرد که با برگزاری کنگره ۱۷۰۰۰ قربانی ترور ایران “ما به همه مردم آزادی خواه در سراسر جهان خواهیم گفت که ببینید ایالات متحده و تروریستهایی که توسط صهیونیست مورد حمایت قرار گرفتند با وحشیگری قرون وسطایی خود با دانشمندان هسته ای ما چه کردند! ” ” ما همیشه دانشمندان هسته ای خود را به یاد داریم و مسیر انها را ادامه خواهیم داد.