اسد ۱۸, ۱۳۹۹

توافق رهبران بر تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی

رهبران حکومت وحدت ملی در سومین دیدار خود بر برخی تغییرات و اصلاحات در نظام انتخاباتی و تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی به توافق رسیدند.

0

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، شام دیروز برای سومین بار در ده روز اخیر با هم دیدار کردند.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه با نشر خبرنامه ای گفته است که در این دیدار، دو جانب درباره اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی بحث کردند.

خبرنامه می افزاید که دو طرف بر سر مسایل یادشده به توافقاتی نیز دست یافته اند که در جریان هفته، به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

این دیدارها بعد از انتقادات رئیس اجرائیه پیرامون نحوه کار حکومت وحدت ملی در ۲۱ اسد ۱۳۹۵ صورت می گیرد که در مقابل رئیس جمهور نیز به آن واکنش نشان داده بود.