ترکیه، ۲۰ تن از اعضای یک گروه مخالفش را بازداشت کرد

نیروهای پولیس و سازمان امنیت ترکیه با راه اندازی عملیات، بیست تن از اعضای گروه موسوم به حزب مائوئیست کمونیست را در مرکز شهر

نیروهای پولیس و سازمان امنیت ترکیه با راه اندازی عملیات، بیست تن از اعضای گروه موسوم به حزب مائوئیست کمونیست را در مرکز شهر استانبول شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این عملیات با حمایت هلیکوپترهای پولیس در داخل شهر استانبول انجام شد و از مقر این گروه سلاح های مختلفی را به دست آمده است.

هدف از این عملیات اقدامات سازمان یافته این گروه علیه نیروهای پولیس در تجمعات مختلف اعتراضی در شهر استانبول اعلام شده است.

در همین حال جماعت اسماعیل آغا افندی، به تمام اعضا خود اعلام کرد که اراده شیخ بر رای دادن به حزب عدالت و توسعه تعلق گرفته است و مریدان نیز اقدام به رای دادن به این حزب کنند.

علت این تصمیم تامین وضعیت صلح و رفاه در ترکیه و تداوم عدالت و پیشرفت در این کشور ابراز شده و هر گونه اقدامات نژادپرستانه و جدایی طلبانه مورد لعن قرا گرفته است.

از طرف هم ۲۰۰ نفر از افراد دانشگاهی و سرشناس ترکیه با انتشار بیانیه ای خواستار تامین امنیت انتخابات و نیز تغییر در وضعب فعلی سیاست از سوی رئیس جمهور شدند.

در این بیانیه آمده است: کشورمان اکنون مدتها است که دچار مدیریتی که به هیچ کدام از اصول حقوقی پایبند نیست، شده است. با بهانه مبارزه با جریان موازی سیستم قضایی استقلال خود را از دست داده و امکان نظارت بر قوه مجریه از دست محاکم گرفته شده است.

از سوی دیگر اینکه قوانین ناقص و غیردموکراتیک انتخاباتی ماننده قانون حد نصاب ۱۰ درصدی و سایر قوانین کفایت نمی کند اکنون رئیس جمهور نیز با عناد و لجاجت خاصی وارد در عرصه تبلیغات انتخاباتی شده است.

وی تصمیم گرفته است به هر بهایی که شده باشد انتخابات را به نفع سیستم ریاستی تغییر دهد. او مقدسات را به عنوان لوازم سیاست مورد بهره برداری قرا داده است. در حالی که منطقه دچار جنگ های مذهبی شده است و هزاران انسان در چنین وضعیتی به قتل رسیده اند استفاده از الفظ دینی مانند زرتشتی، علوی، یزیدی و … از سوی وی برای کنار گذاشتن گروهی از ملت وضعیتی خطرناک را در پیش چشم نمودار می کند.