تجاوز جنسی به کودکان پناهجو در اردوگاه های فرانسه

865386روزنامه گاردین گزارشی را به دست نشر سپرد که در آن تاکید می کند که کودکان پناهجو در اردوگاه های فرانسه در ازای ورود قاچاق به انگلیس، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به تحقیقی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) تهیه کرده است، نوشت: کودکان پناهجو در اردوگاه های کاله و دنکرک فرانسه مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند و از سوی قاچاقچیان انسان در مقابل وارد کردنشان به انگلیس مجبور به ارتکاب جرم می شوند.

در این تحقییق که قرار است روز پنجشنبه بطور کامل نشر شود، مصاحبه هایی با کودکان پناهجو در مدت ۶ ماه در خصوص وضع زندگی شان در اردوگاه و ارتباط آنها با محیط اطراف انجام شده است.

طبق گزارش گاردین، وزیر داخله انگلیس در مجلس عوام در خصوص وعده دولت پیرامون سرعت بخشیدن به عملیات پذیرش کودکان پناهنده با پرسش هایی مواجه خواهد شد.

این روزنامه در ادامه نوشت: طبق اعلام سازمان انگلیسی “شهروندان” ۱۵۰ کودک در اردوگاه کاله خانواده هایی در انگلیس دارند و ورود آنها به این کشور ممکن است یک سال کامل بطول بیانجامد.

سازمان “شهروندان” اعلام کرده است کودکان پناهنده در اردوگاه کاله بدون حضور خانواده هایشان به مدت سه سال است از تحصیل باز مانده اند.