بیش از ۵ میلیون شهروند سودانی در انتظار کمک های فوری

0,,17322972_303,00کمیساریای حقوق بشر اروپا اعلام کرده است که که بیش از پنج میلیون از اتباع کشور سودان نیازمند دریافت کمک های فوری هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یکی از مسئولان کمیساریای حقوق بشر اروپا گفته است که که میلیون ها سودانی به کمک های فوری نیازمند هستند.

براساس گزارشها پس از موج مهاجرات ساکنان و افزایش شمار پناهندگان سودان جنوبی بیش از ۵ میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیازمند شده اند.

مسئول کمیساریای اروپا همچنین افزوده است که پس از موج جدید مهاجرت در منطقه دارفور و افزایش افراد سودان جنوبی، وضعیت انسانی در شماری از مناطق سودان بسیار سخت شده است.

وی در پایان عنوان کرد که کمیساریای اروپا کمک هایی مالی به میزان ۱۲/۵ میلیون یورو برای کمک رسانی به سودان تحویل داده است.

گفتنی است که سودان جنوبی از پایان سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون شاهد درگیری های داخلی است که موجب وخیم شدن اوضاع و کشته شدن ده ها هزار شهروند شده است.

Author

About Author