بنیاد زنان کیلنتون از سعودی رشوت گرفته است

شاروال سابق نیویارک و مدیر  ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در مصاحبه با برخی از رسانه های آمریکایی اعلام کرد که برای ما بسیار عجیب است که بنیاد زنان خانم هیلاری کیلنتون که یک موسسه فمنیستی است چطور میلیون ها دالر از دولت سعودی مخالف زن، پول گرفته است.

IMG08523662

به گزار ش خبرگزاری خاورمیانه، مدیر ستاد تبلیغاتی ترامپ افزود؛ عجیب این جاست که خانم کیلنتون فمن از کشوری پول گرفته که حتی زن را انسان محسوب نمی کند و زنان اجازه رانندگی در شهر را ندارند.

جالب اینجاست که خانم کیلنتون در جواب این رسوایی اعلام کرد در صورتیکه رئیس جمهور شود از دریافت پول و کمک های سعودی خودداری خواهد کرد.

در همین زمینه دونالد ترامپ، رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون و شوهرش را به بستن “بنیاد کلینتون” فراخواند و هیلاری را زنی فاسد و رشوه خوار خواند.