ایتالیا و آلمان خواستار حل بحران پناهجویان

نخست وزیر ایتالیا و صدراعظم آلمان بر حل بحران پناهجویان در اروپا تاکید کردند.

148adba0-74c9-42bb-abee-46b889f26b01

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در دیدار روز چهارشنبه “متئو رنتسی” نخست وزیر ایتالیا و “آنگلا مرکل” صدراعظم آلمان در “مارانلو” بر حل مشکل پناهجوبان و یافتن راه حلی مناسب برای بازگرداندن افرادی که ضرورت به پناهندگی ندارند تاکید کردند.

نخست وزیر ایتالیا، در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: ما همه باید متحد و همکار شویم و کسانی که نباید در سرزمین های اروپایی بمانند را به کشورهایشان بازگردانیم.

وی همچنان تاکید کرد امکان پذیرفتن تمام پناهجویان وجود ندارد.

صدراعظم آلمان نیز سخنان نخست وزیر ایتالیا را تائید کرده و گفت امکان ندارد تمام پناهجویان در اروپا بمانند.

گزارش ها نشان می دهد که بیش از یک میلیون پناهجو در سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده اند.