اعتراض مردم بحرین در رابطه به هتک حرمت علمای اهل تشیع از سوی رژیم آل خلیفه

bahrainاقدامات رژیم آل خلیفه که باعث هتک حرمت علمای برجسته اهل تشیع می گردد منجر به اعتراضات مردمی در منطقه باربار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از اللؤلؤه، اعتراضات مردم بحرین در رابطه به اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه همچنان ادامه دارد.

در ادامه این اعتراضات، مردم بحرین تظاهرات گسترده ای در منطقه باربار برگزار کردند. هتک حرمت علمای اهل تشیع از سوی رژیم آل خلیفه مسبب این تظاهرات شده است.

در این تظاهرات مردم با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی آیت الله شیخ عیسی قاسم شدند.

رژیم آل خلیفه به خاطر خاموش ساختن اعتراضات و تظاهرات مردم ۳ تن از علمای برجسته این شهر شیخ منیرالمعتوق، شیخ عزیز الخضران و شیخ محمد هادی الغریفی را دستگیر نموده است.

رژیم آل خلیفه تاکنون تعداد زیادی از علمای برجسته اهل تشیع را در این کشور دستگیر نموده است که این کار باعث اعتراضات گسترده مردم این کشور گردیده است.