آغاز تخلیه پناهجویان افغانستان از اردوگاه آوارگان در شمال پاریس

AndroidOnlineNewsImage.aspxعملیات تخلیه اردوگاه باغ های «اِئول (Éole) » در شمال پاریس به دلیل شیوع مرض سل در آن، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عملیات تخلیه این اردوگاه شام دیروز آغاز شد.

خبرگزاری فرانسته گزارش داده است که حدود دو هزار آواره و مهاجر از کشورهای افغانستان، سودان، سومالی و اریتره از هفته ها پیش، در این اردوگاه که شرایط معیشت و صحی آن «نامناسب» اعلام می شود، زندگی می کردند.

شهردار پاریس گفته است که موارد ابتلا به بیماری سل، برنامه تخلیه این اردوگاه را تسریع خواهد کرد.

اوضاع زندگی ساکنان این اردوگاه و وخامت وضع صحی در آن، در کنار گزارش سه مورد ابتلا به سل و دو مورد مشکوک ابتلا به آن، دلایل اصلی تخلیه این اردوگاه اعلام می شود.

پیش از این نیز اردوگاه مهاجران در منوریل پاریس که یک هزار و ۶۰۰ آواره و مهاجر را در خود جای داده بود، اردوگاه «شاپل» با ۵۰۰ سکنه و ساختمان لیسه «ژان ژوره» در شمال شرقی پاریس که ۳۰۰ مهاجر افغان، یمنی، سودانی، اریتره ای و سومالیایی در آن ساکن شده بودند، تخلیه شده بود.

پاریس اعلام کرده است در یک سال گذشته و در پی تخلیه اردوگاه های موقت پاریس، هشت هزار و ۵۰۰ مهاجر و پناهجو را اسکان داده است.