گزارش فارین پالیسی از هزینه سنگین جنگ عربستان ضد یمن

04عربستان از ابتدای دشمنی بی رحمانه علی یمن ، و پادشاهی ستمکارانه اش ، پول و اموال مردم را به صورت هیستریک و دیوانه وار از بین برده است که عقل و منطق آن را نمی پذیرد . در اینجا به بعضی از جزئیات دقیق که منعکس کننده و بیان کننده میزان نفرت عربستان از یمن است را بیان می کنیم.
هزینه های ۲فروند ناو جنگی به همراه  ۶ عدد ناوچه که هزینه اجاره هر ناو  ۱۵۰میلیون دالر در روز می باشد و این یعنی عربستان بابت اجاره دو ناو جنگی روزانه ۳۰۰ میلیون دالر پرداخت کرده است این در حالی است که عربستان بایست هزینه های دیگری چون به خدمت گرفتن ۶۰۰۰ نفر سرباز به همراه تجهیزات و مهمات آنها و نیز به هزینه های به خدمت گرفتن ۴۵۰ هواپیمای جنگی، سلاح و موشک های دور برد را باید به آن افزود .به بیان دیگر هزینه های کل ناوهای جنگی به خدمت گرفته شده به همراه سربازان و سایر تجهیزات مرتبط بالغ بر ۵۴ میلیارد دالر در ۶ ماه می شود .

همچنین مخارج به خدمت گرفتن ۲ ماهواره نظامی در هر ساعت (میلیون دالر ) است که با یک محاسبه در می یابیم هزینه ماهواره های به خدمت گرفته شده در هر روزبالغ بر ۴۸ میلیون دالر می باشد. و این یعنی عربستان در یک ماه برابر ۱میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بابت آنها پرداخت کرده است؛ که  در طول ۶ ماه گذشته این مخارج برابر با ۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دالر ارزیابی می شود .

هزینه تجزیه و تحلیل و استخراج اطلاعات از گزارش ها و تصاویر ماهواره ای نظامی که از دیگر هزینه های استفاده از ماهواره های نظامی به شمار می رود روزانه بالغ بر ۵ میلیون دالر است که به این ترتیب مخارج دو ماهواره روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون دالر ارزیابی می شود که جمع آن در یک ماه بالغ بر ۳۰۰ میلیون دالر خواهد شد؛ و این بدین معنی است که عربستان در طول ۶ ماه گذشته مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بابت آن پرداخته است.

همچنین مخارج هواپیمای آواکس به خدمت گرفته شده ۲۵۰ هزار دالر در ساعت است که روزانه بالغ بر ۶ میلیون دالر و ماهانه ۱۸۰ میلیون دالر و در طول ۶ ماه گذشته برابر با ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون دالر است.

بر اساس گزارشها، عربستان تاکنون ۳۵۰۰۰ حمله هوایی علیه یمن داشته است که توسط بیش از ۱۵۹ جنگنده انجام شده است؛ که طی این حملات هوایی ۱۴۰ هزار موشک به سوی عمدتا افراد غیر نظامی شلیک شده است و هزینه هر کدام از آنها ۱۵۰ هزار دالر، در مجموع ۶ میلیارد دالر بوده است.

در این حملات ۵۰ هزار موشک اندازه متوسط  با هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ هزار دلار بر هر کدام و در مجموع ۱۵ میلیارد دلار هزینه شده است. همچنین ۵۰ هزار موشک اندازه بزرگ که هزینه هر کدام از آنها برابربا ۵۰۰ هزار دلاراست استفاده شده است که در مجموع برابربا ۲۵ میلیارد دلار (علاوه بر هزینه های منابع هوایی و سوخت جت) است. این در حالی استه که هزینه های تعمیر و نگهداری، قطعات یدکی و نفت سفید مورد نیاز هر هواپیما ۱۵۰ هزار دلار است که در مجموع بالغ بر ۵ میلیارد دلار برآورد می شود  و هزینه های منابع هوایی آن نیز روزانه ۲ میلیون دلار بوده است .

همچنین عربستان در طول ۶ ماه گذشته معاملات خرید سلاح را در دستور کار خود قرار داده بود که عبارتند از:

– خرید سلاح های آمریکایی به قیمت ۱۵۰ میلیارد دالر به علاوه هزینه نگهداری و قطعات یدکی برای پنج سال

– خرید هواپیماهای رافائل از فرانسه به ارزش ۳۶ میلیارد دالر

– خرید هواپیماهای رافائل به ارزش ۲۶ میلیارد دالر و هدیه آن به مصر

– انجام یک معامله سیاسی با روسیه به ارزش ۳۰ میلیارد دالر

این در حالی است که عربستان از آغاز جنگ علیه یمن تاکنون ۳۰۰ تانک و موتر نظامی از جدید ترین گونه های آن را در مرز با یمن از دست داده است.

از سویی دیگر، رشوه پرداخت شده خاندان آل سعود برای خرید مواضع دولت ها برای شرعی و قانونی نشان دادن حملات علیه یمن؛ و نیز کمک هزینه آل سعود به آمریکا و اتحادیه اروپا از طریق فروش نفت با قیمت ارزان به مدت ۳ ماه؛ و همچنین افزایش واردات نفت توسط آمریکا از خلیج فارس در حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز که ارزش آن ۱۳ میلیارد دالر روزانه برآورد می شود را نیز می بایست به هزینه های جنگ عربستان علیه یمن افزود.
همچنین عربستان در طول مدت جنگ علیه یمن از طریق تخفیف در فروش نفت و یا دیگر روشها مبالغ سنگین دیگری را نیز هزینه کرد که از آن جمله می توان به ۴ میلیارد دالر تخفیف در فروش نفت به اتحادیه اروپا، ۲ میلیارد به سودان، یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دالر به مراکش، ۲میلیارد دالر به پاکستان ، ۲۵۰ میلیارد کمک به مصر در قالب کمک به پروژه های عمرانی قاهره جدید که مجموع انچه تاکنون عربستان در این جنگ هزینه کرده است بالغ بر ۷۲۵ میلیارد دالر برآورد می شود .