تجاوزجنسی یک مرد کینیایی به حیوان “بز”

۱۳ قوس ۱۳۹۲

یک مرد 28 ساله کینیایی به جرم استفاده جنسی از یک حیوان “بز” به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کتانا کتسوگونا مرد ۲۸ ساله باشنده شهر ملیندی کشور کینیا می باشد که به جرم تجاوز جنسی به یک بز به 10 سال زندان محکوم شد.

این فرد متهم پس از آن بازداشت شد که یکی از شاهدان عینی که صاحب این بز بوده به  پولیس شکایت کرد، گفتنی است که پس از معاینات عدلی معلوم شد که واقعأ‌ حیوان مورد سؤ استفاده جنسی قرار گرفته است.

جالب این است که در روز دادگاه بزنیز در محکمه آورده شده بود، مرد متجاوز می گفت که خانمش معیوب است و به وی ضرورت دارد و باید مورد عفو قرار گیرد، اما این مشکل وی از طرف دادگاه مورد قبول قرار نگرفت و محکوم به ده سال زندان شد.

بز

تجاوز جنسی

دادگاه

ده سال

کینیا

مرد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.