سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

۵۰ هزار دانش آموز دختر شیندند از آموزش محروم هستند

lksjaمسوولان محلی معارف هرات از محرومیت بیش از ۵۰ هزار دانش آموز دختر در ولسوالی شیندند هرات خبر داده و می گویند که در این ولسوالی تنها یک مکتب دخترانه فعال است.

عبدالرزاق احمدی، رئیس معارف هرات در گفتگوی ویژه با خبرگزاری خاورمیانه گفت که مکاتب دخترانه ولسوالی شیندند به خاطر مسایل امنیتی مسدود هستند.

به گفته وی، تنها یک مکتب دخترانه در میدان هوایی ولسوالی شیندند فعال است که امنیت کامل آن گرفته شده است.

بر اساس معلومات احمدی، در مجموع بیش از ۵۰ هزار دانش آموز دختر به دلیل مسدود بودن مکاتب شان از درس محروم هستند.

رئیس معارف هرات اما از آغاز برنامه ها برای باز شدن مکاتب دخترانه ولسوالی شیندند خبر داده و گفت که تلاشها برای فعال شدن دوباره این مکاتب در سال درسی جدید جریان دارد.

این در حالی است که مقام های معارف هرات مدعی هستند که دیگر مکاتب هرات فعال هستند.