دست برد آمریکا و انگلیس به یورانیم هلمند

U.S Marines patrol as Afghan men harvest opium in a poppy field in a village in Golestan district of Farah province, May 5, 2009. REUTERS/Goran Tomasevic (AFGHANISTAN MILITARY POLITICS)

هلمند یکی از ولایت های جنوبی کشور است که از ابتدای حضور نیروهای خارجی در کشور بعد از سقوط شورشیان طالب، شاهد درگیری و نبرد بوده است.

هلمند از دو بُعد حایز اهمیت است که این دو بُعد یا خوب است یا بد.

تریاک و یورانیم و دیگر معادن و سنگ های گرانبها دو بُعدی است که هلمند را برای خارجی ها حایز اهمیت ساخته است و در عین حال، ناآرامی در این ولایت، هلمند را برای دولت افغانستان بااهمیت ساخته است.

475

نیروهای خارجی به ویژه امریکا و انگلستان از همان ابتدا و با توجه به مطالعات عمده و گسترده ای که انجام داده بودند، هلمند را به یکی از پایگاه های مهم شان در نظر گرفتند.

به اعتقاد نیروهای امریکایی و انگلیسی، پایگاه های بزرگ نظامی در خانشین (محلی که بیشترین یورانیم کشور را دارد) از نیازهای اساسی برای پیروزی در جنگ است.

اما این پایگاه ها هیچ وقت نتوانست جنگ در هلمند را کاهش دهد و چه بسا در مواقعی این جنگ شدت بی حدی نیز می یافت و در بسیاری موارد، شماری از ولسوالی ها از کنترول دولت خارج می شد، موردی که تا هنوز و بعد از بیش از ۱۵ سال به قوت خود باقی است.

ادامه جنگ که شاید برنامه ریزی شده باشد، دلیلی بوده است برای اینکه هلمند به صورت کامل در اختیار دولت نباشد و این عدم کنترول دولت، زمینه برای کشت، برداشت و قاچاق تریاک در این ولایت را هموار بسازد.

طبق گفته ‎های باشنده گان هلمند و تحقیق ‎های صورت گرفته، بیش ‎ترین سود مواد مخدر عاید دلالان و مافیایی می ‎گردد که دست ‏‌شان با تروریزم ملی و منطقه ‎ای در یک کاسه است؛ موردی که باعث شده تا هلمند همه ساله در صدر ولایت های تولید و کشت کننده تریاک باشد.

این در حالی است که نیروهای امریکایی و انگلیسی، بیشترین حضور و مصرف جنگ را در ولایت هلمند دارند و گفته می شود که این مصارف و حضور برای منافع شخصی و سیاسی صورت می گیرد.

اینکه نیروهای خارجی مستقر در هلمند در قاچاق مواد مخدر دست دارند یا نه؛ شماری از نماینده گان این ولایت که از گرفتن نامشان خودداری می کنند، این موضوع را مهر صحه می گذارند.

کشت مواد مخدر در هلمند یکی از مسایل حساسیت ‎زا و تنش انگیز بوده است. این مساله به قدری به وضوح صورت می‎ گیرد که می‎ توان در کنار شاهراه هم آن را مشاهده کرد و بازارهای محلی خرید و فروش را پیدا نمود.

اما از این هم مهمتر، موجودیت منابع سرشار یورانیمی است که در هلمند به ویژه ولسوالی خانشین موقعیت دارد، این ولسوالی یکی از مجهزترین پایگاه های نظامی امریکایی را داراست که روزانه شمار زیادی از هواپیماهای غول پیکر باربری امریکایی و انگلیسی در آن نشست و برخاست دارد.

شماری از نماینده گان هلمند گفته اند که این هواپیماها در انتقال یورانیم هلمند وظیفه دارند و بارها یورانیم را از افغانستان خارج کرده اند.

عدم کنترول بر حریم هوایی و یا هم کنترول این حریم از سوی خارجی ها در بی خبری حکومت از این عملکرد امریکایی ها و انگلیس ها نقش دارد و حکومت از این امر بی خبر است.

از سوی دیگر، سروی و مطالعات انجام شده بر معادن افغانستان به ویژه هلمند از سوی امریکایی ها صورت گرفته و آنها به خوبی از میزان، کیفیت، نوعیت و ارزش آن معادن آگاه هستند و بر اساس برنامه های دوجانبه، در اکثر برنامه های خود مستقل هستند.

جنگ، یورانیم و تریاک

477

با این اوصاف، ادامه جنگ در ولایت هلمند و حضور پرقدرت شورشیان طالب در بخشهای عمده ای از این ولایت، بی ارتباط با یورانیم و تریاک نخواهد بود.

زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، نیروهای امنیتی با شورشیان درگیر بوده و مقام های دولتی نیز مصروف مدیریت جنگ بوده و به دنبال راه هایی برای تامین امنیت مردم این ولایت خواهند بود و زمانی برای رسیده گی به ادعاهایی موجود مبنی بر تاراج یورانیم و مبارزه با مواد مخدر باقی نمی ماند.

از طرف دیگر نیز نیروهای خارجی نیز به صورت آزادانه به کار و بار خود در هلمند مصروف بوده و از تداوم جنگ به خوبی بهره می برند.

کشت، برداشت و فروش مواد مخدر به بزرگ تر شدن تروریزم و ادامه جنگ کمک می کند؛ چیزی که غارتگران معادن افغانستان آن را می خواهند  از این شرایط بهترین استفاده را می برند.

تفاوت در برآورد میزان یورانیم

0,,16294046_303,00

از سوی دیگر، تفاوت در میزان برآورد یورانیم هلمند خود سوالی ایجاد می کند که چرا امریکا این میزان را کمتر از اصل آن اعلام کرده است.

سازمان فضایی ناسا وابسته به امریکا میزان یورانیم در هلمند را بیشتر از یک تریلیون دالر اعلام کرده است در حالی که وزارت معادن کشور میزان این یورانیم را بیش از سه تریلیون دالر اعلام کرده است.

این تفاوت به امریکایی ها کمک می کند که به انتقال یورانیم هلمند پرداخته و بعد از خروج از افغانستان و انتقال دو تریلیون دالر از این معدن، با استخراج یورانیم توسط افغانها، گفته شان را تائید کند و زیر سوال نروند.

Author