کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد مخدر در غزنی

تریاکنیروهای پولیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت غزنی موفق به کشف و ضبط یک محموله بزرگ تریاک و هیروئین شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ۲۱۳ کیلوگرام تریاک و ۱۲.۵ کیلوگرام هروئین از نوع کریستال توسط نیروهای معینیت مبارزه علیه مواد مخدر در جریان تلاشی یک عراده موتر داد سن بدست آمده است.

همچنین در جریان این عملیات یک میل سلاح PK نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده و در ارتباط با این قضیه کسی دستگیر نگردیده اما تحقیقات برای دستگیری عاملان ادامه دارد.