نگرانی از حضور گسترده طالبان در لوگر

۴ جدی ۱۳۹۲

نمايندگان مردم ” لوگر” در مجلس نمايندگان درباره تصرف احتمالی يکی از ولسوالی های اين ولایت بدست گروه طالبان هشدار دادند.

به گزارش خبرگزارِی خاورمیانه، اين نمايندگان با ابراز نگرانی از وضعيت امنيتی ولایت لوگر اعلام کردند که ولسوالی ” چرخ ” در حال سقوط است و احتمال می رود به تصرف طالبان درآيد.

به گفته نمايندگان لوگر ، ولسوالی های” خروار “و”ازر” ولایت لوگر نيز با تهديد سقوط مواجه هستند.

نمايندگان هشدار دادند که درصورتی که دولت افغانستان به وضعيت امنيتی لوگر توجه نکند، امکان برگزاری انتخابات رياست جمهوری در بسياری از بخش های اين ولایت وجود ندارد.

ولایت لوگر درجنوب ولایت کابل قرار دارد و از مناطق ناامن کشور به شمار می رود و افراد طالبان نيز در ولسوالی های ازر، خروار و چرخ حضور گسترده ای دارند.

طالب

لوگر

مجلس

نگرانی

نمایندگان

ولسوالی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.