تلاش بریتانیا برای خروج مناسب از اتحادیه اروپا

نخست وزیر بریتانیا برای وزرای کابینه خود دستور داده تا راه موثر، کاربردی و مناسب برای خروج از اتحادیه اروپا پیدا کنند.

21825_L16x9

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از دیلی تلگراف، در حالی که وزرای بریتانیا در تلاش برای لغو خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند، نخست وزیر این کشور دستور داد تا هر کدام یک طرح برای خروج از این اتحادیه تهیه کنند.

سخنگوی دولت بریتانیا اعلام کرد که نخست وزیر این کشور مذاکرات درباره خروج از اتحادیه اروپا را امسال آغاز نخواهد کرد.

وی تائید کرد که موضع دولت تغییر نکرده؛ اما ماده ۵۰ را که شرایط خروج از اتحادیه اروپا است تا پایان امسال امضا نخواهد شد.

این در حالی است که کارکنان دولتی بریتانیا هیچ علاقه ای برای خروج از اتحادیه اروپا ندارند.