نخستین هواپیمای مسافربری به مقصد رژیم اسرائیل از آسمان عربستان عبورکرد

۵ حمل ۱۳۹۷


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.