عملیات نیروهای امنیتی در برابر طالبان مسلح در فاریاب

۳۱ ثور ۱۳۹۶

طالبان

عملیات

فاریاب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.