شاه محمود، باشند شهر تالقان ولایت تخار خودش را پیش دفتر والی تخار به دار آویخت

۶ حمل ۱۳۹۷

https://youtu.be/eHGj2q1EQsM


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.