شاه محمود، باشند شهر تالقان ولایت تخار خودش را پیش دفتر والی تخار به دار آویخت

https://youtu.be/eHGj2q1EQsM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.