سخنان حسن روحانی در مورد خروج آمریکا از برجام

۱۹ ثور ۱۳۹۷