دیدگاه عبدالطیف پدرام در مورد درج واژه «افغان» در شناسنامه الکترونیکی

۱۸ ثور ۱۳۹۷


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.