بنده از طرف ملت ایران به او «ترامپ» می گویم «شما غلط می کنید»

۲۰ ثور ۱۳۹۷


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.