اسد ۲۱, ۱۳۹۹

9 اسیر سعودی با 100 اسیر یمنی تبادله شد