اسد ۲۴, ۱۳۹۹

20 تن به اتهام ارتباط با داعش در روسیه بازداشت شد