گرسنگی

جان باختن کودکان عراقی از اثر گرسنگی در محاصره داعش

عضو کمیسیون مهاجرت در پارلمان عراق ضمن اعلام خبر خودکشی زنان عراقی که فرزندان خود را در مناطق تحت محاصره داعش در اثر گرسنگی از دست داده اند، از سازمان های بین المللی خواست کمک های غذایی و بهداشتی خود را هرچه سریع تر به این مناطق ارسال کنند.