اسد ۱۶, ۱۳۹۹

کرزی، نماینده امریکا در افغانستان و پاکستان