اسد ۱۶, ۱۳۹۹

هلمند، سوء قصد به جان یک فرمانده پولیس