عقب نشینی،

عقب نشینی بوکوحرام از اکثر مناطق نیجریه

ارتش نیجریه ضمن اعلام اینکه شبه‌ نظامیان بوکوحرام را از تمامی مناطق به جز سه منطقه دولت محلی در شمال شرق این کشور عقب رانده، مدعی شد در حمله خود به این شبه‌ نظامیان و هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شده است.