اسد ۱۹, ۱۳۹۹

شورشیان طالب یک زن را پس از تجاوز جنسی، به قتل رساندند