داعش ۸ نفر از اعضای خود را در شهر رقه سوریه اعدام کرد