تخار، عملیات نظامی، شمالشرق

خواجه غار از وجود تروریست ها تصفیه شد

به گزارش خاورمیانه، مسوولان امنیتی در شمالشرق افغانستان می گویند که در نتیجه عملیات های مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار تماماً قریه جات تحت تصرف مخالفین پاکسازی و تصفیه و بدست نیروهای امنیتی افتاده است.