اسد ۲۲, ۱۳۹۹

ایران و افغانستان، تفاهمنامه ستراتیژِک