اسد ۲۲, ۱۳۹۹

ایران، موشک ها، رونمایی از تسلیحات نظامی در ایران