امنیت، بغلان، ستارزبارز والی بغلان، پاکسازی بغلان مرکزی

عملیات پاکسازی در بغلان مرکزی ادامه دارد

عبدالستار بارز والی گفت: این عملیات تا زمان بازپس گیری بخش های از دست رفته در ولسوالی بغلان مرکزی و پاکسازی کامل این ولسوالی از وجود طالبان مسلح ادامه خواهد یافت. این درحالیست که حدود یک و نیم ماه پیش ولسوالی دهنه غوری بدست طالبان مسلح سقوط کرد و هنوز این ولسوالی زیر کنترول طالبان مسلح قرار دارد.