اسد ۲۲, ۱۳۹۹

اعدام

تظاهرات در یمن

همزمان با تجدید نظر دادگاه جنایی در مورد حکم اعدام شیخ نمر النمر، نیروهای امنیتی سعودی با استفاده از ۳ تانک زرهی به القطیف وارد شده و با هتک حرمت و هجوم به برخی از منازل در منطقه صفوی تا نزدیکی منزل شیخ نمر پیش رفتند.