اسد ۲۲, ۱۳۹۹

اسکاتلند اولین قربانی کرکت افغانستان