یک گروه6 نفری از آدم ربایان درکابل دستگیر شدند

۱۳ قوس ۱۳۹۲

فرماندهی پولیس کابل اعلام کرد که در نتیجه یک عملیات وِیژه، گروه شش تن از آدم ربایان را از شهر کابل دستگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اسامی رفیع الله فرزند ذبیح الله یکتن از زرگران شهر کابل سه روز قبل هنگامی که از منزل به طرف مکتب در حال حرکت بود در مسیر راه از مربوطات حوزه یازدهم امنیتی پولیس اختطاف گردید.

براساس گزارشها اختطافچیان دربدل رهایی وی خواستار پول شده بودند که شب گذشته پولیس کابل درنتیجه سعی وتلاش شان توانستند بدون اینکه فامیل وی به اختطافچیان پول بپردازند ازساحه تره خیل از یک منزل نو جوان اختطاف شده را آزاد کردند.

درپیوند با این رویداد 6 تن دستگیر شده اند.

دستگیر شده گان درتحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کرده و بررسی های پولیس در زمینه جریان دارد.

اختطاف

پولیس

ربایان

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.