یک گروه 10نفری از مخالفین مسلح در کابل به روند صلح پیوستند

۱۳ عقرب ۱۳۹۲

ریاست عمومی امنیت ملی از پیوستن یک گروه ده نفری از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح  خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ده نفر از مخالفین مسلح دولت مرکزی از جنگ و برادر کشی دست کشیده به پروسه صلح پیوسته اند.

این افراد از مدتها بدینسو در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل مصروف فعالیت های ضد دولتی و مسلحانه بوده اند، با درک حقانیت صلح از مخالفت و مخاصمت دست برداشته و در حضور داشت مسئوولین ادارات به پروسه صلح پیوسته اند.

گفتنی این این افراد همراه با سلاح دست داشته شان به روند صلح پیوسته به دولت وعده سپردند که منبعد از هیچ نوع سعی و تلاش در تأمین صلح و ثبات مناطق خویش دریغ نورزیده و به  زندگی صلح آمیز شان ادامه خواهند داد.

 با پیوستن گروپ های متذکره از فعالیت های متعدد تروریستی و تخریبی دشمنان صلح و ثبات درولسوالی متذکره کاسته شده است.

امنیت ملی

پروسه صلح

ده نفر

سروبی

طالب

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.