یک مرد دست پسرش را قطع کرد و فروخت

۳ دلو ۱۳۹۵

خرافات که از قدیم الایام در بین انسانها رواج داشته است گاهی انسان را تبدیل به حیوان وحشی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک مرد آفریقایی دست پسر خوردسالش را به خاطر خرافات قطع کرد و به فروش رساند.

در آفریقا و بویژه در تانزانیا برخی بر این باورند که در بدن کودکانِ زال یا روحی شیطانی غلبه وارد میشود و برای خارج کردن این روح از بدن آنها باید یکی از اعضای بدن بریده و فروخته شود.

براکا روسامو یکی از کودکانی است که قربانی این خرافات شده است. پدر او دست راستش را برید و به قیمت ۵۰۰۰ دالر به فروش رساند و چون تغییری در وضعیت فرزندش ندید، او را روانه یتیم‌خانه‌ای کرد که در آن تمام کودکانِ زال نگهداری می‌شوند.

هم‌اکنون این پسر خوردسال در یتیم‌خانه به سر می‌برد و تحت مراقبت داکتران قرار دارد، او تنها یک آرزو دارد و آن اینکه در آینده داکتر شود.

lbcwjoj076kv4zk4xtw

nk5z3zf90f9dqvy4f3b1

آفریقا

پسر،

خرافات،

دست،

قطع،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.