یک قاچاقبرمواد مخدر، به 16سال زندان محکوم شد

۲۸ جدی ۱۳۹۲

یکتن ازباشندگان قریه شینکی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به اتهام قاچاق مواد مخدرازسوی محکمۀ ابتدائیه مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر، به 16سال حبس تنفیذی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هیئت قضایی محکمۀ ابتدائیه مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر،پس ازبدست آوردن دلایل دوطرف (وکیل مدافع / سارنوال مؤظف) مبنی بر قاچاقبر بودن فرد مذکور موجه دانسته وآن را محکوم به مجازات نمود.

گفتنی است که فرد محکوم شده چندی قبل زمانی  ازسوی پولیس درمنطقۀ پلچرخی کابل شناسایی وبازداشت شد که وی در حال انتقال  68.895 کیلوگرام مواد مخدرنوع تریاک توسط یک عراده موتر نوع میرسدس از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به شهرکابل بود.

متهم که 30 سال عمر دارد، در جریان تحقیقات اش ضمن تایید موارد فوق گفته است در صورت که در قاچاق مواد مخدر ضبط شده موفق میشد در بدل هر فی کیلوگرام آن مبلغ یک هزار کلدار پاکستانی بدست می آورد.

محکمه ابتدائیه مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر در جریان ربع سوم سال جاری 128 قضیه به مظنونیت 222 تن که شامل 3 خانم، 8 تن کارمند دولتی و 2 تن تبعه خارجی می باشند، محکوم به مجازات نموده است.

16 سال

زندان

قاچاق

قضایی

محاکم

موادمخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.